SPORTS DIRECTOR

赛事总监

赛事总监

SPORTS DIRECTOR

 • 崔迪

 • 东北地区赛事总监(黑龙江、辽宁、吉林)

 • 张川

 • 内蒙古自治区赛事总监

 • 李义忠

 • 河南省赛事总监

 • 王歆

 • 陕西省赛事总监

 • 周海涛

 • 宁夏回族自治区赛事总监

 • 岳斌

 • 四川省赛事总监

 • 叶争兵

 • 浙江省赛事总监

 • 于杰

 • 台湾省赛事总监

 • 李金涛

 • 广东&深圳赛事总监

 • 杨晓龙

 • 上海市赛事总监